Kazachstan
Sem vložte podnadpis

  • O nás v Kazachstane

Spoločnosť Invest-consult,s.r.o. sa venuje príprave a sprevádzaní investícií vo viacerých štátoch Je to Slovenská republika, Česká republika, Gruzínska republika a Poľská republika. Zameriava sa aj na riešenie investičných projektov v Kazachstane, kde pôsobí už 10 rokov. Poskytuje poradenské služby v oblastiach, o ktoré má Kazachstan záujem. Ide najmä o expertízne činnosti a prípravu investičných projektov, ktoré sú štátom Kazachstan vyhlásené ako prioritné oblasti investovania. Náš záujem o tento región vyplýva z dobrej investičnej klímy v Kazachstane a zaujímavých podporných programov zo strany štátu Kazachstan. Náš výber investičných projektov vždy sleduje aj zámer, podporiť slovenský a český export do týchto teritórií. V priebehu nášho pôsobenia sme sa stali v Kazachstane známou spoločnosťou. To najmä preto, že disponujeme znalosťami miestneho trhu a najmä všetkých relevantných zákonných noriem, ktoré sú potrebné k uvedeniu slovenských a českých spoločností na tento trh. V nemalej miere má na našu činnosť vplyv aj komplexnosť nami ponúkaných služieb, ktoré obsahujú väčšinou aj riešenie financovania daného obchodu. Samozrejmosťou sú služby pre naše podnikateľské subjekty, ktoré súvisia s ich pôsobením v Kazachstane, kde garantujeme ich právnu a obchodnú istotu.

  • O Kazachstane

Aj keď Kazachstan mnohé roky pôsobil najmä ako vývozca ropy, zemného plynu a kovových a nekovových surovín, dnes má novú stratégiu 2050, keď sa chce stať aj výrobcom výrobkov alebo polotovarov z týchto surovín. V zmysle realizácie tejto stratégie má množstvo podporných programov, ktoré zahŕňajú nulové dovozné clá pre technológie, nulovú dovoznú DPH, daňové prázdniny korporatívnej dane až na 10 rokov, granty pre prioritné projekty až do výška 30%, poskytovanie stavebných pozemkov, vybudovanie potrebnej infraštruktúry daného projektu a podobne.

Osobitným programom je podpora bývania pre obyvateľstvo - program Dostupné bývanie, kedy za výhodných podmienok buduje byty pre bežné skupiny obyvateľstva.

Zaujímavý je aj Zákon o PPP, kde podporuje aj štátno-súkromné partnerstvá v mnohých oblastiach podnikania, vrátane sociálnych a zdravotníckych služieb.

Je množstvo ďalších dôvodov, prečo by sa mali naši podnikatelia zaujímať o toto teritórium, kde môžu nachádzať dobré obchodné a investičné príležitosti pre svoje firmy.