Tvorba nových marketingových stratégií podnikov

Nová marketingová stratégia podniku takmer vždy súvisí s poznaním, že podnik je alebo sa blíži k svojim hraničným možnostiam výroby a predaja.