Komplexná správa bytových domov, nebytových domov a polyfunkčných objektov

  • Správa bytových domov

Našim klientom poskytujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností, či už ide o bytové domy, alebo polyfunkčné objekty.

Naša činnosť zastrešuje veľmi rozsiahlu ponuku služieb od ekonomických, cez technické, právne a ďalšie ostatné činnosti, ktoré sú potrebné k správnemu fungovaniu a prevádzke bytového domu, či spoločenstva.

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete tu.