Vybrané referencie

Celková hodnota našich projektov je viac ako 650 000 000,- eur

Projekty, ktoré sme realizovali, alebo sme sa na nich významne podieľali: 

Rozšírenie Thermal parku v Bešeňovej 1. etapa
Rozšírenie Thermal parku v Bešeňovej 2. etapa
Rozšírenie Thermal parku v Bešeňovej 3. etapa
Rozšírenie Thermal parku v Bešeňovej 4. etapa
Rozšírenie Thermal parku v Bešeňovej 5. etapa
  

Investičný náklad: 37 800 000,- eur       

                       

Masaryčky centrum (DV centrum) 

Investičný náklad: 21 460 000,- eur    


                                             

Trenčianska Riviéra - obytný súbor

Investičný náklad: 7 701 000,- eur   
Vila park - obytný súbor

Investičný náklad: 16 331 000,- eur  


Thermal park Vrbov

Investičný náklad: 7 000 000,- eur  Termálne kúpalisko Dolná Strehová

Investičný náklad: 15 983 000,- eur  

vybrané referencie na správu a vyťažovanie objektov nájdete tu