Audit a revitalizácia nehnuteľností a podnikov

Všetky podniky prechádzajú štandardným životným cyklom a vždy príde čas, kedy sa dostanú do situácie, kedy treba niečo urobiť, aby sa dostali na novú špirálu svojho vývoja, začali prinášať zisk a stali sa do budúcnosti na dlhšie obdobie trvalo udržateľnými. Sú podniky, ktoré túto obnovu dokážu urobiť aj sami. Väčšina sa však nevie pozrieť na svoje problémy zvonku, nezávisle, a tým nedokáže identifikovať príčiny svojej stagnácie. Preto vyhľadávajú služby, ktoré ponúkame aj my, a ktoré vedú k identifikácii a následnému riešeniu ich problémov.

Medzi hlavné body auditu nehnuteľností ponúkame:

  • Posúdenie aktuálnych najomných zmlúv
  • Trhový prieskum, trhové ceny nájmov
  • Cenový návrh novej ceny prenájmu danej nehnuteľnosti
  • Realitná činnosť, resp. komunikácia a dohadovanie nových podmienok nájomných zmlúv, komplexné služby rokovania a vyjednávania s nájomníkom
  • Znalecký posudok(2 metódy) ako podklad k prenájmu alebo predaju danej nehnuteľnosti
  • Posúdenie stavebno-technického stavu objektu, potreby revitalizácie, resp. opráv
  • Následná trvalá komplexná správa objektu, riadenie prevádzky, nájmov, energií, fondu opráv, deratizácie, požiarnej ochranny, bezpečnosti práce, havarijné zásahy, údržba, opravy, atď.(kompletný facility management) na základe správcovskej zmluvy
  • Udržateľné prevádzkovanie nehnuteľností na báze mandátnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s dohodnutým ročným výnosom(prenájmom) pre vlastníka. V tejto oblasti máme skúsenosti s prevádzkou aquaparku, apartmánového hotela, veľkého polyfunkčného objektu, menších komerčných nehnuteľností, rezidenčných nehnuteľností.
  • Zabezpečenie zvýšenia ceny pozemkov s následným predajom jednotlivým klientom