Transakčné poradenstvo v oblasti predaja podnikov

  • Due dilligence a podnikový audit, ako príprava na predaj podniku

Nezávislé Due dilligence a podnikový audit je nevyhnutnou podmienkou na stanovenie správnej hodnoty podniku a jeho ponukovej ceny. Materiály sú významnou súčasťou komerčnej ponuky na predaj, je hlavným informačným materiálom pre budúcich kupujúcich. Budúci kupujúci dôverujú našim prevereniam a našej nezávislosti. Našim cieľom je uskutočniť predaj za reálnu cenu, bez skrytých nedostatkov a bez budúcich nepredvídateľných udalostí.

  • Stanovovanie trhovej hodnoty podniku na báze výsledkov marketingového prieskumu

Ďalším významných dokumentom pre kupujúcich je aj trhová analýza výrobkov alebo služieb, možnosti ich budúceho odbytu, ich kvalita a súčasná technická a ekonomická úroveň. Taktiež sa tu zaoberáme aj odhadom možností na inovácie a rozšírenie portfólia výrobkov alebo služieb.

  • Právny, ekonomický a daňový servis predaja

Zloženie nášho teamu umožňuje kvalifikovanú asistenciu pri predaji podniku. Iste je všetkým známe, že takýto predaj je potrebné správne právne pripraviť a posúdiť z hľadiska ekonomiky predaja a daňových dôsledkov.

  • Garancie technickej a technologickej správnosti

Sme pripravení sa zmluvne zaviazať, že naša asistencia eliminuje všetky prípadné technické a technologické nedostatky, alebo ich identifikáciu až do štádia konečnej registrácie predaja.

  • Garancie právnej a daňovej správnosti

Sme pripravení sa zmluvne zaviazať, že naša asistencia eliminuje všetky prípadné ekonomické, daňové a právne nedostatky až do štádia konečnej registrácie predaja.

  • Vyhľadanie a výber kupujúcich

Vždy evidujeme skupinu našich potenciálnych kupujúcich - podnikateľských subjektov, ktorí vyhľadávajú práve takúto výrobu, alebo takúto ponuku služieb. Máme možnosť ich priamo oslovovať, prípadne aj vyberať.