Náš tím

SME PROFESIONÁLI. VÁŠ ÚSPECH JE PRE NÁS MOTIVÁCIOU...

 

Ing. Miroslav Smatana

hlavný investičný konzultant a CEO firmy

 

Ing. Peter Smatana

marketingový a projektový manažér, reality CEO

JUDr. Boris Kubovič

právny servis a správa objektov

Patrik Šťastný

inžiniering a personalistika 

Ing. Ľubica Smatanová

audítor a daňový poradca

Božena Kuricová

administratíva a call centrum