Transakčné poradenstvo v oblasti predaja komerčných nehnuteľností

  • Stanovovanie trhovej hodnoty nehnuteľností

Stanovenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti je prvým základným krokom jej budúceho predaja. Spolupracujeme so znalcami v daných odboroch a správnosť ich odhadu je dokumentovaná v minulých predajoch pod naším riadením.

  • Právny servis predaja

Dnes už ide o samozrejmosť, že garantujeme zákonnú správnosť transakcie až do stavu jej právoplatnej registrácie.

  • Vyhľadanie a výber kupujúcich

Vždy evidujeme skupinu našich potenciálnych kupujúcich, ktorí vyhľadávajú práve danú nehnuteľnosť. Máme možnosť ich priamo oslovovať, prípadne aj vyberať.